Thị xã Cửa Lò: Thu ngân sách gần 70 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đăng ngày 21/03/2014

 

Theo đó toàn TX đã thẩm định được 610 hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất cho 537 trường hợp hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Giao đất cho 305 trường hợp trúng đấu giá, tái định cư, đất tồn đọng. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn TX. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 187 lô đất, thu ngân sách gần 70 tủy đồng. Bên cạnh đó TX cũng đã làm tốt công tác phê duyệt kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2010, triển khai thu hồi đất giải phóng mặt bằng các đường giao thông,; Bồi thường giải phóng mặt bằng các khu đấu giá đất, và chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện nâng 2 xã lên phường, chuẩn bị bổ sung quy hoạch xây dựng TX thành thành phố./.

Theo: Thanh Bình