Cảm nhận của á hậu Thụy Vân về biển Cửa Lò

Đăng ngày 29/05/2016

                                                        Hữu Lương – Duy Quý