Các Sơ và giáo dân Cửa Lò lần thứ 4 tặng cơm cho tuyến đầu chống dịch( phát sóng thời sự NTV ngày 11/9/2021)

Đăng ngày 12/09/2021