Cửa Lò nhiều biện pháp lan tỏa “vùng xanh” đẩy lùi dịch bệnh Covid -19( phát sóng NTV ngày 12/9/2021)

Đăng ngày 12/09/2021