Clip: Các chợ dân sinh ở Cửa Lò thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Đăng ngày 14/10/2021