BTV Thị ủy Cửa Lò: Tiếp tục họp phiên thường kỳ chiều 25/11

Đăng ngày 25/11/2020

Chiều nay: 25/11 tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11, BTV Thị ủy tiếp tục bàn nghe và cho ý kiến nôi dung quan trọng khác về phát triển KT – XH, ANQP, xây dựng Đảng; Giải quyết đơn thư khiếu nại và công tác tài chính ngân sách Đảng năm 2020.

Tại hội nghị, BTV Thị ủy đã nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, QP – AN, công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng năm 2021. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã chỉ đạt 5,8%, doanh thu du lịch giảm, tuy nhiên ngành công nghiệp xây dựng, nông lâm ngư thì có tốc độ tăng đáng kể. Chỉ tiêu năm 2021, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 15 – 16%, tăng ngành công nghiệp xây dựng; Thực hiện chức năng phân khu chức năng 7 phường; Công nhận thêm 3 sản phẩm OCOP và 02 hợp tác xã, phát triển thêm nhiều mô hình kinh tế, áp dụng KHKT, công nghệ vào sản xuất; Thực hiện đề án thu gom rác thải tại nguồn; Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; Triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo ANCT….

Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, diễn ra thành công đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, một năm với nhiều khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế song thị xã đã vượt qua và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm 2021, cần nhận định tình hình, là năm đầu nhiệm kỳ thực hiện khởi điểm mọi nhiệm vụ chính trị, dù còn rất nhiều khó khăn nhưng phải đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu. Về công tác Đảng cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội; Tiến hành tổ chức tốt bầu cử HĐND các cấp; Hoàn thiện mọi kế hoạch chương trình của các Ban; Củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tạo sự ổn định vững chắc về ANQP, cùng với đó tận dụng nắm bắt các dự án để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Cũng nằm trong chương trình, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại cũng được thông qua. Năm 2020 đã tiếp nhận 23 đơn thư khiếu nại, 18 đơn kiến nghị và 87 đợt tiếp dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại đã thực hiện xử lý nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cũng được quan tâm hơn. Năm tới, cần tiếp tục thực hiện tốt vấn đề này nhằm góp phần đảm bảo ANTT, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Các đại biểu tiếp tục được nghe và cho ý kiến về công tác tài chính ngân sách Đảng năm 2020, kế hoạch năm 2021.

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc và có nhiều thảo luận sôi nổi, BTV Thị ủy đã bàn nhiều nội dung quan trọng cần thực hiện trong năm 2021 và định hướng trong những năm tiếp theo để thực hiện những đề án quan trọng đã đề ra. Trên tinh thần và trách nhiệm, mong rằng Cửa Lò sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đạt được nhiều chỉ tiêu vượt bậc về kinh tế, VH – XH./.

                                                         Nguyễn Hương – Duy Quý