BTV Thị uỷ Cửa Lò thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh diện BTV tỉnh ủy, Thị ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đăng ngày 03/06/2022

Chiều ngày 3/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh diện BTV tỉnh ủy, Thị ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí: Trần Văn Hồng – Phó phòng tổ chức đảng, đảng viên, Ban tổ chức tỉnh ủy cùng dự. 

Tại hội nghị, Ban tổ chức Thị ủy đã thông qua báo cáo về quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt trên cơ sở bám sát các văn bản quy định của BTV tỉnh ủy đảm bảo tính dân chủ, minh bạch, căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, coi trọng chất lượng, phù hợp với độ tuổi và địa bàn.. Dự kiến nguồn nhân sự thuộc diện BTV Tỉnh ủy, BTV thị ủy quản lý với các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư thị ủy; Phó chủ tịch UBND thị xã, Phó chủ tịch HĐND thị xã nhiệm kỳ 2026 – 2031; Chức danh Ủy viên BTV Thị ủy và Ủy viên BCH đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

BTV Thị uỷ tiếp tục thực hiện các bước lấy phiếu ý kiến trong hội nghị BCH Đảng bộ thị xã, hội nghị BTV Thị uỷ. Tỷ lệ kết quả phiếu bầu đảm bảo các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn đề ra.

                                                             Nguyễn Hương – Tạ Nhật