BTG Tỉnh uỷ phối hợp với Quân chủng hải quân tuyên truyền về biển đảo

Đăng ngày 25/03/2014

 

Các em học sinh trường THPT Cửa Lò 1 và THPT Nghi Lộc 3 đã được cán bộ Bộ tư lệnh Hải quân giới thiệu về truyền thống của lực lượng Hải quân Việt Nam qua các thời kỳ; Đồng thời nêu rõ vị trí chiến lược, tiềm năng khai thác tài nguyên, tầm quan trọng cũng như sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với biển đảo Việt Nam; Đặc biệt, các em còn được lãnh đạo Bộ tư lệnh hải quân giới thiệu về công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực cho lực lượng Hải quân; Các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng hải quân; Nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của lực lượng hải quân nói riêng và mỗi người dân Việt Nam nói chung. Qua đó, giúp các em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam cũng như vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ và phát triển biển đảo quê hương.

Theo: Hữu Lương