Bệnh viện – cấp cứu

Đăng ngày 24/03/2014

Tên bệnh viện Địa chỉ Số điện thoại
Bệnh viện đa khoa thị Xã Cửa Lò Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An 038. 3955473 – 3955480
Trung tâm y tế Cửa Lò Phường Nghi Hương -TX. Cửa Lò – Nghệ An 038. 3956076 – 3956246
Trạm y tế Phường Nghi Thu-TX Cửa Lò Đường Sào Nam- P. Nghi Thu 0383 824 654
Trạm y tế Phường Nghi Hương – TX Cửa Lò Đường Nguyễn Sinh Cung- Khối 1- P. Nghi Hương 0383 949 464
Trạm y tế Phường Nghi Hòa -TX Cửa Lò Khối Bắc Hòa- P.Nghi Hòa 0383 947 087
Trạm y tế Phường Nghi Hải -TX Cửa Lò Khối Hải Triều- P. Nghi Hải 0383 829 923
Trạm y tế Phường Thu Thủy – TX Cửa Lò Khối 1- P.Thu Thủy 0383 951 320
Trạm y tế Phường Nghi Thủy – TX Cửa Lò Phường Nghi Thủy 0383 951 849
Trạm y tế Phường Nghi Tân -TX Cửa Lò Phường Nghi Tân 0383 945 171
Trung tâm phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp giao thông 4 Đường Bình Minh- P.Thu Thủy-TX Cửa Lò 0383 824 575 – 3949 138
Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng NA Đường Bình Minh- P.Thu Thủy 038. 3951 655 – 3926 544 – 3949 709