Bế mạc Diễn tập khu vực phòng thủ TX năm 2016

Đăng ngày 15/09/2016

bemacdtap

Nhờ làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện; công tác chuẩn bị các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, văn kiện diễn tập, các khu vực diễn tập, lực lượng và phương tiện tham gia. Sau 2,5 ngày đêm thực hành diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò năm 2016 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra và đạt loại giỏi.

bemacdtap2

Về diễn tập vận hành cơ chế đã thể chế hóa đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tiếp tục xây dựng các địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Các nội dung thực hành đã thể hiện được sự thống nhất cao theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó lực lượng vũ trang, quân sự là nòng cốt”. Đặc biệt là  thực hành tốt về huy động nhân lực tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước CHXHCN Việt Nam theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ.

Về diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ đường biển. Đây cũng là nội dung mới trong diễn tập lần này. Tất cả các lực lượng đều thực hiện đúng theo kế hoạch cũng như chiến thuật chiến đấu, giữa các bộ phận có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

bemacdtap3

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Trần Văn Hùng- Phó chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tất cả các đơn vị tham gia diễn tập. Đồng thời đề nghị, sau diễn tập TX Cửa Lò cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng và năng lực tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể của TX trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ TX.

bemacdtap7

Phát biểu tại lễ bế mạc, đ/c Nguyễn Nam Đình- Bí thư thị ủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT TX là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác nhiệm vụ an ninh quốc phòng năm 2016, do vậy TX Cửa Lò rất quan tâm và dồn công sức, vật chất cho cuộc diễn tập và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là sự cố gắng nỗ lực của các lực lượng tham gia diễn tập, vượt qua khó khăn về thời tiết, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết giữa các cơn quan, đơn vị, ban ngành , đặc biệt là sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh.

bemacdtap4

Tại lễ bế mạc, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã biểu dương 12 tập thể 28 cá nhân đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

bemacdtap5

bemacdtap6

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TX Cửa Lò tặng giấy khen cho 11 tập thể, 15 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TX năm 2016./.

Thanh Bình- Duy Quý