BCH Đảng bộ thị xã Cửa Lò tổ chức kỳ họp thứ 6.

Đăng ngày 07/12/2020

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, sáng ngày 7/12, BCH Đảng bộ thị xã Cửa Lò tổ chức kỳ họp thứ 6. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã, Ban kiểm tra Thị ủy, HĐND thị xã cùng đại diện các ban, ngành liên quan.
Kỳ họp lần này, BCH Đảng bộ thị xã tập trung nghe và cho ý kiến các nội dung liên quan đến các vấn đề, như:  Đề án thu gom rác thải tại nguồn; Đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động phục vụ du lịch gắn với giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo bền vững; Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2018- 2020.
Tại mỗi nội dung, đại diện các ban, ngành đã tham gia đóng góp một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Đề án, như: Cửa Lò nên có nhiều doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt; Cần phải xã hội hóa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch; Cải cách hành chính cần đồng bộ, nhất là việc đầu tư, nâng cấp kịp thời các trang thiết bị theo yêu cầu phát triển của thị xã trong giai đoạn hiện nay…
Kết luận tại mỗi nội dung, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan soạn thảo. Riêng đối với Đề án thu gom rác thải tại nguồn, đồng chí đánh giá cao kết quả mà Đề án mang lại, nhất là việc thay đổi nhận thức của người dân. Tiếp thu các ý kiến, thời gian tới Đề án cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội hóa trong nhân dân và kêu gọi nhiều doanh nghiệp có  năng lực tham gia xử lý rác thải môi trường. Đối với Đề án nâng cao chất lượng nguồn lao động cần chú trọng đến đào tào nghề cho đúng đối tượng, đúng chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du lịch; Có chế tài xử lý đối với các nhà nghỉ, nhà hàng nhỏ nếu có vi phạm. Công tác cải cách hành chính đã có lộ trình rõ ràng cần quyết tâm thực hiện, và phải bắt tay vào làm ngay để đạt được mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo…
Buổi chiều,  BCH Đảng bộ thị xã tiếp tục nghe và cho ý kiến về : Kế hoạch tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị – Trật tự ATXH trên địa bàn; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước; Kế hoạch 30 của BTV Thị ủy về “Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng giai đoạn 2016 -2020”; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ thị xã giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo”.
Đàm Hiền – Tạ Nhật