Thị xã Cửa Lò giao ban UBND tháng 12/2020

Đăng ngày 08/12/2020

Sáng ngày 08/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã, thị xã Cửa Lò đã tổ chức hội nghị giao ban UBND tháng 12. Đồng chí Võ Văn Hùng- Phó chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo UBMT TQ thị xã; các phòng, ban, ngành cấp thị và 7 phường cùng tham dự.

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã dành thời gian đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 11; việc thực hiện các thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch tại phiên họp giao ban UBND tháng 11; triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 12. Theo đó, trong tháng 11/ 2020, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai tốt công tác ứng phó với dịch Covid-19 vừa gắn với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Mọi hoạt động trên địa bàn thị xã được đảm bảo kế hoạch đã đề ra; Làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng; cấp giấy CN QSDĐ; giải quyết có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại; tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo đã tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu… Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: có 10 nội dung công việc tại thông báo kết luận tại kỳ họp trước thị xã giao các phòng, ban, ngành, UBND các phường triển khai đến nay chưa hoàn thành; công tác quản lý nhà nước về du lịch, chỉnh trang đô thị tại các phường chưa được quan tâm đúng mức; do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc tái đàn gia súc, gia cầm và thu nhập của người dân còn gặp nhiều khó khăn..Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 cần thực hiện đó là: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ ứng phó với dịch Covid-19 trong tình hình mới; khoanh vùng dập dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 14; tiếp tục xây dựng các đề án thực hiện chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI; tiếp tục chỉ đạo sản xuất hoa màu, tái đàn, phát triển các mô hình kinh tế, làng nghề, xây dựng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP; làm tốt hơn công tác đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm; tổ chức tốt ngày kỷ niệm thành lập QĐND VN; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu…


Tại hội nghị các đại biểu tham dự cũng đã trình bày các ý kiến và các kế hoạch cụ thể sắp tới của đơn vị mình. Đồng chí Phó chủ tịch UBND thị xã – Võ Văn Hùng cũng cho ý kiến chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và các phường một số vấn đề như: yêu cầu các phường hoàn thành bộ thuế phi nông nghiệp; hoàn thiện các hồ sơ về phương án đền bù giải phóng mặt bằng kịp thời cho người dân..
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Doãn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả mà thị xã đã thực hiện và đạt được trong tháng 11, đặc biệt 11 tháng đã qua của năm 2020. Song bên cạnh đó, đồng chủ tịch UBND thị xã cũng yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, các phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: tiếp tục quan tâm và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh Covid- 19; yêu cầu các phường phải có phương án khai báo y tế, giám sát đối với các trường hợp công dân đi về từ thành phố Hồ Chí Minh; ngành Y tế cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn; quan tâm, chăm lo đến công tác an sinh xã hội; hoàn thành bộ thuế phi nông nghiệp; việc đấu nối hệ thống nước thải; kiểm soát tốt dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn và công tác tái gia súc; tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại các phường; tập trung hoàn thiện quy hoạch các phân khu…

Phan Thành – Duy Quý