Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị tiếp cầu trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 19/04/2024

 Sáng 19/4, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu của các huyện, thành phố, thị xã và cấp xã. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Cửa Lò do đồng chí Phạm Thị Hồng Toan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy chủ trì. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Nguyễn Quang Tiêu – Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã; các thành viên Ban chỉ đạo thị xã; đại diện UBMTTQ VN thị xã, thành viên Ban chỉ đạo các phường, Tổ trưởng tổ Công tác 39 khối dân cư trên địa bàn.

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/2/2023, các địa phương đã vào cuộc tích cực, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị của tỉnh đã tích cực kêu gọi, vận động nguồn lực để hỗ trợ thực hiện Chương trình.

Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, thường xuyên, tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh.  Đến nay, đã có 149 tổ chức, cá nhân đã đăng ký vận động, ủng hộ Chương trình với tổng số nhà đăng ký hỗ trợ là 12.100 căn, tương ứng 614,775 tỷ đồng, trong đó đăng ký thực hiện trong năm 2023 là 6.689 căn.

Sau nhiều lần rà soát, cập nhật, tính đến ngày 30/3/2024, trên địa bàn tỉnh có 16.369 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở giai đoạn 2023 – 2025; trong đó đã có quyết định phê duyệt 16.111 hộ với số hộ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà lắp ghép là 3.580; số hộ đề nghị hỗ trợ xây dựng mới là 8.006 và số hộ đề nghị hỗ trợ sửa chữa là 4.525.

Tính đến hết tháng 3/2024, thông qua thực hiện Chương trình 1838 và các Chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh đã thực hiện được 8.440 nhà với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng 153% kế hoạch năm 2023, đạt 52,3% của cả giai đoạn 2023 – 2025; trong đó riêng nguồn lực thực hiện từ Chương trình 1838 là hơn 596 tỷ đồng…

Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được, hạn chế trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện thời gian tới, trong đó chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong thực hiện Chương trình 1838. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh  đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

                      Hữu Lương