Phóng sự: Chung tay nhặt rác để Cửa Lò thêm xanh

Đăng ngày 19/04/2024