Phóng sự: Ấn tượng Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024( phát sóng NTV, Nghệ An ngày mới – 19/04/2024)

Đăng ngày 19/04/2024