Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đăng ngày 21/08/2020

Sáng ngày 21/8, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi – Bí thư thị ủy đã nêu rõ tầm quan trọng của việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI trên cơ sở phân tích những thuận lợi cũng như những thách thức mà Đảng bộ và nhân dân trong nhiệm kỳ mới; 5 năm tới cần tạo ra được 3 đột phá về thể chế, nguồn lực, cải cách hành chính, xây dựng 4 chương trình hành động bao hàm 16 kế hoạch và đề án gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Mọi mặt thành công của Nghị quyết cần có sự đồng thuận, nổ lực hết mình của cả hệ thống chính trị. Lời khai mạc của đồng chí Bí thư thị ủy như một tiếng trống thôi thúc kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên cùng đứng dậy phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình vì mục tiêu xây dựng thị xã trở thành một đô thị văn minh hiện đại.

Tiếp đó, đồng chí Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò lần thứ VI. Những chỉ tiêu đạt được của nhiệm kỳ qua đã tạo tiền đề, thế và lực để Cửa Lò bứt phá đi lên. Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VI được thông qua xác định được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa thị xã phát triển nhanh, bền vững trong một giai đoạn mới.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI được đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã thông qua nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm đột phá, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện. Giao các cấp ủy chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thường xuyên trong Nghị quyết; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; Đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, gắn trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu để mọi nhiệm vụ thực hiện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất.

BTV Thị ủy yêu cầu các đại biểu nắm chắc và tiếp thu một cách sâu sắc các nội dung của Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI. Trên tinh thần đổi mới và đầy trách nhiệm yêu cầu các cấp, các ngành triển khai sâu rộng thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu đặt ra bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả./.

                                          Nguyễn Hương – Ngọc Ánh