Cửa Lò: Sáp nhập TT dân số – KHHGĐ vào Trung tâm y tế.

Đăng ngày 21/08/2020

Sáng ngày 21/8, thị xã Cửa Lò đã tổ chức lễ công bố sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ vào Trung tâm y tế thị xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có thầy thuốc ưu tú – BSCKII Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, ông Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò.

Theo Quyết định 2619, sau khi sáp nhập Trung tâm Dân số – KHHGĐ sẽ trở thành Phòng Dân số chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc y tế, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Trung tâm y tế tham mưu với cấp trên và ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch dân số và phát triển trên địa bàn.

Đây là một chủ trương đúng nhằm thực hiện tốt Nghị định 55 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi sáp nhập Trung tâm y tế thị xã sẽ thực hiện 03 nhiệm vụ chính, đó là: Khám chữa bệnh với quy mô 110 giường bệnh; Triển khai công tác y tế dự phòng và thực hiện nhiệm vụ về Dân số – KHHGĐ./.

Đàm Hiền – Duy Quý