Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đăng ngày 03/03/2017

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 02/3/2017 Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, bản kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng bộ, trong tập thể và cá nhân Ban Thường vụ; chỉ ra những nguyên nhân của các biểu hiện và đề ra nhiệm vụ, giải pháp, thời gian để khắc phục biểu hiện.

btvukdiem

Đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm của BTV Thị ủy Cửa Lò

Với tinh thần thẳng thắn, rõ ràng, chân thành, thuyết phục và có tính chất xây dựng, tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí trong đoàn công tác của Tỉnh ủy đã góp ý vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể và các bản kiểm điểm cá nhân.

btvkdiem1

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Thị xã Cửa Lò; ghi nhận sự chu đáo, chất lượng, đúng quy định, thời gian trong chuẩn bị hồ sơ tài liệu và sự nghiêm túc, cầu thị, hiệu quả trong điều hành Hội nghị; kết luận công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm đạt yêu cầu; đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò cần khẩn trương triển khai để việc kiểm điểm ở cấp cơ sở và chi bộ hoàn thành, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra./.

Ái Vân