Đường dây nóng

Đăng ngày 26/03/2014

Tên cơ quan, đơn vị Số điện thoại
Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng 0913 028  690
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Văn Phúc 0912 037 198
Trưởng phòng văn hóa-TT-du lịch thị xã Hoàng Thanh Sơn 0904 110 338
GĐ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông TX Trần Anh Tuấn 0947 107 307
Cứu hỏa 114
Cấp cứu y tế 115
Cảnh sát cơ động 113
Đài truyền thanh bãi biển Cửa Lò
0383  959 111 – 0912 527 362
Thanh tra đô thị Cửa Lò
0912 567 729
Công an thị xã Cửa Lò
0383 955 600
Trung tâm cứu hộ, cứu nạn Cửa Lò
0383 959 114-0985 054 555
Trung tâm y tế Cửa Lò 0383 952 484 – 0383 956 361- 0988 364 557
Bệnh viện đa khoa Cửa Lò
0965 341 414