300 ngư dân Cửa Lò và Nghi Lộc tiếp thu kiến thức pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Đăng ngày 20/06/2016

thuanbdao

Trong thời gian 1 ngày, ngư dân 2 huyện: Nghi Lộc và TX Cửa Lò được tiếp thu 5 chuyên đề liên quan đến Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp ở biển đông; Công tác đảm bảo an ninh Quốc gia trên biển, trách nhiệm của các cấp, các ngành  và của mỗi công dân; Những Quy định đối với tàu cá tham gia khai thác thủy sản  vùng biển xa và các quy định trong quản lý máy thông tin liên lạc tầm xa;

thuanbdao1

thuanbdao2

thuanbdao6

thuanbdao4

Các văn bản quy định phòng chống sử dụng chất nổ, xung kích điện, chất độc… khai thác thủy sản trái phép; Công tác phối hợp cung cấp tin tức tình hình trên biển, cách xử lý một số tình huống của tàu cá ngư dân thường gặp trên biển; Các quy định về cư trú, đi lại và hoạt động trong khu vực biên giới biển;Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc của Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam; tầm quan trọng của các thiết bị thông tin liên lạc với ngư dân trên biển; Cách thức gọi, nghe cấp cứu khẩn cấp thông tin an toàn hàng hải.

thuanbdao3

thuanbdao5

Mục đích lớp tập huấn là nhằm nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo trong tình hình mới cho ngư dân, các chủ phương tiện hoạt động sản xuất trên biển, các cán bộ làm công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của TX Cửa Lò và huyện Nghi Lộc./.

Đàm Hiền