12 doanh nghiệp, tổ chức ở Cửa Lò có số nợ thuế lớn

Đăng ngày 16/10/2014

Chi cục thuế thị xã Cửa Lò đã có thông báo số 905/TB-CCT về việc công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế  trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Theo đó, hiện nay trên địa bàn thị xã có 12 Doanh nghiệp, tổ chức có số nợ thuế lớn với tổng số tiền nợ hơn 1tỷ 545 triệu đồng. Trong đó, 7/12 doanh nghiệp có số nợ từ 100 đến trên 200 triệu đồng. Cá biệt có Doanh nghiệp tư nhân Bình Hạnh –  khối 1, P. Thu Thủy nợ thuế hơn 269 triệu đồng. Công ty cổ phần Ngọc Thịnh – Khối 3, P.Nghi Hương nợ thuế hơn 279 triệu đồng.

Mặc dù Cơ quan Thuế đã nhắc nhở nhiều lần, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng các Doanh nghiệp, tổ chức này vẫn không chấp hành. Hiện nay, cơ quan Thuế đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật./.

Thanh Vân