11 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã và phường tiếp xúc cử tri tại Khối 13-Nghi Hương

Đăng ngày 12/05/2016

NghiHuongTxcutr1

NghiHuongTxoDinh

Nghihuongtxcutri

Sau khi nghe tiểu sử và các chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri 2 khối 13,14 phường Nghi Hương mong muốn, nếu trúng cử các ứng cử viên cần phát huy tích cực vai trò cầu nối gữa nhân dân và Quốc hội, HĐND các cấp. Cử tri cũng kiến nghị và bày tỏ quan tâm đến các vấn đề, như: Đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, công tác phát triển giáo dục cần có sự cân đối về vấn đề xã hội hóa, sớm khôi phục lại con đường từ Trung tâm chính trị đi khối 9, tu sửa lại cổng trường mầm non, ANTT, tệ nạn ma túy, cờ bạc trên địa bàn còn phức tạp…

Các ứng cử viên tiếp thu đầy đử các ý kiến đề xuất của cử tri  và hứa nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện chương trình hành động của mình và cùng với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề mà cử tri các khối phản ánh.

 

Đàm Hiền – Duy Quý