10 kết quả, sự kiện nổi bật năm 2018 của thị xã Của Lò

Đăng ngày 30/01/2019

 1. Phát triển kinh tế – xã hội đạt kết quả cao và toàn diện (28/29 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó 12 chỉ tiêu vượt, 16 chỉ tiêu đạt). Tổng giá trị sản xuất đạt 8.288 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2017; giá trị gia tăng bình quân đầu người cao nhất từ trước tới nay, đạt 91 triệu đồng; thu ngân sách đạt 403,6 tỷ đồng, đảm bảo cân đối chi thường xuyên.

DCIM100MEDIADJI_0068.JPG

2

2. Dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc. Tổng lượt khách đạt 2.798 ngàn lượt, tăng 13,3% so với năm 2017; tổng doanh thu du lịch đạt 2.851 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017; phối hợp tổ chức thành công Chung khảo cuộc thi hoa hậu Việt Nam khu vực phía Bắc và Chương trình Gala Tuần lễ biển Việt Nam xanh tại Cửa Lò

3

4

3.Công nghiệp – xây dựng, nông – ngư nghiệp tăng cao. Các quy hoạch, công trình, dự án trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ; thông tuyến đường dọc số 3, đường 2B, Chợ ẩm thực Nghi Thủy… Nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay trong sản xuất, kinh doanh được triển khai, nhân rộng.

5

6

7

4.Công tác tài nguyên và môi trường được quan tâm. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 96%. Thực hiện Đề án Thu gom, phân loại rác tại nguồn, đấu nối các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng với hệ thống thu gom và xử lý nước thải của Thị xã, thu gom, xử lý phế thải từ vật liệu xây dựng trên bãi biển có nhiều kết quả.

8

5. Chất lượng giáo dục – đào tạo tiếp tục được nâng cao, đứng trong tốp đầu của tỉnh. Thi học sinh giỏi lớp 9 xếp thứ nhất toàn tỉnh, thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non xếp thứ 2 toàn tỉnh. Giữ vững tỷ lệ 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 04 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 3, Trường tư thục Mầm non quốc tế Sunkids đi vào hoạt động.

9

11

6. Văn hóa có nhiều khởi sắc. Thực hiện Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Đề án Xây dựng Đời sống văn hóa Thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020 đạt nhiều kết quả. Nhân dân tích cực tham gia việc gắn tên đường, biển số nhà, lắp đặt camera an ninh, xây dựng ngõ phố xanh, sạch đẹp, xây dựng và công nhận nhiều dòng họ văn hóa.

12

13

7. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; không xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp; tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ tại phường Nghi Tân và diễn tập phòng, chống bão, lụt, tìm kiếm cứu nạn tại phường Nghi Hải.

14

8. Thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đạt kết quả bước đầu. Thị xã giảm được 29 biên chế so với năm 2015; thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông; thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã; hợp nhất Văn phòng đảng ủy, HĐND-UBND tại 7/7 phường, thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND tại phường Thu Thủy.

15

16

9. Phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nhân dân, tháo gỡ, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp.

18

10. Cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị đoàn kết, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

19

20

Thực hiện:Ban tuyên giáo Thị ủy Cửa Lò