Tích cực thu hút đầu tư để xây dựng Cửa Lò thành điểm sáng của Tỉnh (Phát sóng NTV: 26/02/2019)

Đăng ngày 27/02/2019