Năm 2019, Nghi Thu phấn đấu doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt 900 tỷ đồng

Đăng ngày 07/01/2019

Chiều ngày 7/01, phường Nghi Thu tổng kết hoạt động du lịch năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và sơ kết 2 năm thực hiện đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020”. Đồng chí Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cùng dự.

tc

ah1

kg3

kg1

Năm 2018, phường Nghi Thu đã đón và phục vụ khoảng 800 ngàn lượt khách, doanh thu đạt 720 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2017. Chất lượng các dịch vụ  ngày càng được nâng cao,  giá cả các sản phẩm được bình ổn, an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường cảnh quan luôn được chăm lo. Đặc biệt, Nghi Thu cũng là phường thực hiện tốt đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2016 – 2020”.

ah

kg

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm 2018, Hội nghị tập trung thảo luận các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp về phát triển du lịch cũng như các chủ trương, đề án, quy định của thị xã Cửa Lò trong năm 2019. Trong đó chú trọng vào việc đầu tư khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa bàn trung tâm nhằm đưa du lịch địa phương phát triển.

kt1

kt

Dịp này, 6 tập thể và 6 cá nhân được UBND phường Nghi Thu khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển du lịch năm 2018.

      Hữu Lương – Ngọc Ánh