Hội nghị lần thứ 12-Ủy ban MTTQ thị xã Cửa Lò

Đăng ngày 07/01/2019

Sáng ngày 7/1/2019, UBMTTQ Việt Nam thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Các đồng chí Hồ Hồng Tuyển – Trưởng ban phong trào – UBMTTQ tỉnh Nghệ An,  Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã, đại diện UBMTTQ 7 phường, các tổ chức đoàn thể, chính trị Thị xã tham dự hội nghị.

mt

mt3

mt4

Mở đầu buổi làm việc, hội nghị đã bầu bổ sung bà Trần Thị Hoàng Phương – Chủ tịch hội nông dân thị xã làm ủy viên UBMTTQ thị xã Cửa Lò khóa V nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tiếp đó, hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm  năm 2019. Năm 2018, công tác Mặt trận đã đạt được nhiều kết quả như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác vận động quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội”,  cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”…

mt5

mt6

mt7

mt13

Cũng trong năm qua, UBMTTQ thị xã đã nêu cao được tinh thần dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ thị xã và cơ sở;  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, năm 2019 này, mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động có ý nghĩa nhằm chào mừng đại hội MTTQVN các cấp và đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cũng trong hội nghị đã nêu báo cáo kết quả quỹ vận động vì người nghèo và đọc thư kêu gọi ủng hộ tết vì người nghèo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

mt8

mt9

mt10

mt11

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho tập thể UBMTTQ phường Nghi Hương, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, 10 tập thể và 10 cá nhân được UBND thị xã và UBMTTQ thị xã tặng giấy khen./.

Nguyễn Hương – Duy Quý