Cửa Lò tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị

Đăng ngày 22/08/2018

Chiều ngày 22/8, thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa Tỉnh ủy viên – Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, Đại tá Dương Minh Hiền – Phó chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

nq

nq1

nq2

Kết quả nổi bật nhất qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị đó là hệ thống chính trị các cấp ở thị xã Cửa Lò được củng cố ngày càng vững mạnh; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh được quan tâm; “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc; kinh tế có bước triển mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh chuyển biến vững chắc, lực lượng vũ trang được tổ chức, xây dựng chất lượng ngày càng cao. Đặc biệt, đảng bộ, chính quyền thị xã luôn xác định xây dựng KVPT là một nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo ở địa phương, tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

nq3

nq6

nq7

Hội nghị đã thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ trong thời gian tới.

nq8

nq5

Dịp này, 3 tập thể và 6 cá nhân được thị ủy Cửa Lò khen thưởng vì có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị

                                                                       Ngọc Ánh