Phim: Làng nghề hải sản và tính cách con người vùng biển Cửa Lò

Đăng ngày 23/08/2018

Kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Thị xã Cửa Lò: 29/08/1994-29/08/2018; Đài truyền thanh – truyền hình Thị xã Cửa Lò sản xuất phim: “Làng nghề hải sản và tính cách con người vùng biển Cửa Lò” nhằm phản ánh cuộc sống sản xuất, sinh hoạt của người dân của 1 vùng sông nước, đang hàng ngày bám biển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương.