Cửa Lò chú trọng công tác an toàn lao động phòng chống cháy nổ (phát sóng NTV ngày 08/05/2018)

Đăng ngày 08/05/2018

ATVSLĐ – PCCN là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp. Việc nâng cao ý thức chấp hành ATVSLĐ – PCCN ở Thị xã Cửa Lò đã được thực hiện tốt, góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên địa bàn.