Xây dựng Cửa Lò trở thành Thành phố du lịch văn minh – giàu mạnh

Đăng ngày 25/03/2014

 

Đ/c Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu tại 1 hội nghị quan trọng của Thị xã

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm từ 19% – 20%, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ du lịch chiếm 63% trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thúc đẩy các ngành CN – TTCN, nông – lâm – ngư nghiệp phát triển; các tiềm năng, thế mạnh của Thị xã từng bước được phát huy; nhiều cách làm hay, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Đã có 19/22 trường học đạt chuẩn Quốc gia, 7/7 trạm Y tế đạt 10 chuẩn, 90% gia đình văn hóa, hộ nghèo còn 4,8%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, không khí phấn khởi, sự đồng thuận xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Đảng bộ Thị xã6 năm liền (2005-2010) được công nhận trong sạch vững mạnh. Thị xã được công nhận đô thị loại III và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.

Tuy vậy, khó khăn và bất cập trên con đường phát triển của Thị xã còn lớn. Nhiều tiêub chí của đô thị du lịch, đô thị văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp chưa đạt. Dịch vụ du lịch chất lượng còn thấp, quản lý du lịch, quản lý quy hoạch, đô thị còn những mặt yếu, môi trường tự nhiên và xã hội chưa đáp ứng. Nguồn lực con người – yếu tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững đang là vấn đề lớn đặt ra. Giải quyết tốt những vấn đề đó không thể là một sớm một chiều mà phải có thời gian và bước đi thích hợp.

Được xác định là vùng trọng điểm đầu tư của Tỉnh; là khu vực có nhiều tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển kinh tế nhất là dịch vụ du lịch, Đảng bộ Thị xã Cửa Lò tập trung xây dựng thị xã trở thành Thành phố du lịch biển xanh – sạch – đẹp, giàu mạnh, văn minh; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Phấn đấu đến năm 2015, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 17 – 18%. Tổng GTSX đạt 3.700 – 3.800 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với 2010, bình quân đầu người đạt 65 – 70 triệu đồng (tương đương 3.000 – 3.200 USD), cơ bản không còn hộ nghèo, thu ngân sách tăng 15 – 18%/năm. Tổng mức đầu tư toàn xã hội: 6.500 – 7.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ ngân sách và các nguồn vốn khác 1.000 – 1.200 tỷ đồng. Vào cuối nhiệm kỳ 2014, kỷ niệm 20 năm thành lập, đạt đo thị loại II, Thành phố văn hóa; Đảng bộ vững mạnh, đơn vị xuất sắc toàn diện của Tỉnh

Để đạt được mục tiêu nói trên, từ nay đến 2015 Thị xã tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp sau :

1. Phát triển mạnh dịch vụ du lịch, phấn đấu xây dựng Cửa Lò trở thành khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch thương mại, trung tâm đào tạo, hội thảo lớn của Tỉnh và vùng Bắc Trung bộ, có đẳng cấp khu vực và quốc tế. Thu hút các nhà đầu tư xây dựng một số khu du lịch cao cấp như Golf, Resort, khu du lịch – resort ở Lan Châu, Cửa Hội, Đảo Ngư, khu trung tâm hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng có chất lượng. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp. Xây dựng thương hiệu du lịch Cửa Lò văn minh lịch sự, tạo sự hấp dẫn, yêu thích của du khách đối với Cửa Lò, Nghệ An.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và thu hút đầu tư. Chuẩn bị phương án quy hoạch Thị xã sau khi mởrộng địa giới hành chính. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hoàn thành cơ bản kết cấu hạ tầng khu vực nội thị, nhất là hệ thống giao thông để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng thị xã thành thành phố, đồng thời mở rộng không gian đô thị theo quy hoạch đã được Tỉnh phê duyệt. Tập trung thu hút các nguồn đầu tư từ các dự án FDI, ODA, các các hình thức đầu tư BT, BOT, BO, các nguồn đầu tư khác. Đẩy nhanh việc xây dựng các công trình hạ tầng đô thị thiết yếu, quy hoạch lại khu trung tâm hành chính, chỉnh trang lại đô thị đảm bảo tiêu chuẩn đô thị loại II, có nhiều công trình kiến trúc, cảnh quan, môi trường đẹp, hiện đại;

3. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng xây dựng nhân cách con người Cửa Lò thân thiện, mến khách, văn minh, lịch sự. Coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới công tác quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, xây dựng nhiều trường học trở thành điểm sáng của Tỉnh và cả nước. Khuyến khích phát triển các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn lao động, nâng cao chất lượng dân số và văn minh đô thị.

4. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho Bệnh viện đa khoa, trung tâm Y tế, các trạm y tế. Chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bác sỹ, dược sỹ, có chính sách khuyến khích bác sỹ về phục vụ tuyến cơ sở. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả các chính sách dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+; thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

5. Đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh. Chủ động đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho du khách và nhân dân, làm cho Cửa Lò thực sự là địa chỉ tin cậy, là khu du lịch an toàn nhất đối với du khách.

6. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng.Kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, cá nhân, cục bộ, quan liêu, cơ hội, thực dụng, những quan điểm và luận điệu sai trái, phản động. Xây dựng con người Cửa Lò năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, tiến bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, giữ vững đoàn kết trong Đảng; Chăm lo công tác cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Công tác xây dựng chính quyền của dân vì dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Không ngừng cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo: Hoàng Đức Cường-Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND TX Cửa Lò