Xây dựng Thu Thủy thành điểm sáng về du lịch của thị xã Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 27/04/2020)

Đăng ngày 27/04/2020

Nằm ở địa bàn trung tâm của khu du lịch Cửa Lò, trong những năm qua phường Thu Thủy đã huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch dịch vụ qua đó góp phần đưa kinh tế tăng trưởng mạnh vừa nâng cao đời sống cho người dân.