Những kết quả nổi bật của Du lịch Cửa Lò 2019

Đăng ngày 27/04/2020

Trên 3,17 triệu lượt  khách. Tổng thu từ du lịch đạt  3450 tỷ đồng. Đây tiếp tục là những con số ấn tượng về kết quả của Du lịch Cửa Lò trong năm 2019. Tổng kết năm du lịch 2019, du lịch Cửa Lò tiếp tục tạo nên những bước tăng trưởng vượt bậc.