Video: Thị xã Cửa Lò khai mạc Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2022

Đăng ngày 27/09/2022