Cửa Lò giao ban công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận

Đăng ngày 27/09/2022

Sáng ngày 27/9/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Long- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã, Thị ủy Cửa Lò đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra và dân vận quý III năm 2022.


Trong 9 tháng đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực, BTV Thị ủy cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sơ, sự chung sức, đồng lòng của người dân và các doanh nghiệp nhờ đó công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, về công tác Tuyên giáo: Đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các văn bản, chỉ thị của Đảng, nổi bật là tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, phòng, chống dịch CoVid -19, khai trương du lịch Cửa Lò năm 2022; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 về thực hiện Kết luận số 01- KL/TW và quán triệt học tập các chuyên đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị xã Cửa Lò trong giai đoạn hiện nay”. Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, phản bác các quan điểm sai trái. Duy trì hoạt động hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, BCĐ 35. Tổ chức sinh hoạt đinh kỳ có hiệu quả CLB thời sự và báo cáo viên thị xã… Về công tác Tổ chức, cán bộ: Đã chỉ đạo, rà soát công tác cán bộ, bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng lộ trình, kế hoạch; Thực hiện đúng quy tắc dân chủ trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức; trong 9 tháng đã kết nạp 41 đảng viên mới…Về công tác Kiểm tra, giám sát: Đã được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. BTV Thị ủy đã thực hiện 05 cuộc kiểm tra đối với 05 tổ chức Đảng và 07 đảng viên, 01 cuộc giám sát tổ chức đảng và 03 đảng viên. UBKT Thị ủy và các tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên; tiếp nhận, xử lý và chuyển cơ quan có thẩm quyền 09 lượt đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân… Về công tác Dân vận: Đã tập trung chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, Tết vì người nghèo, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng và thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 04- NQ/TU của BTV Thị ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của MTTQ và các tổ chức CT-XH, giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo”. Triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân dận và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể…

Tại buổi giao ban đã ghi nhận 15 ý kiến tham gia thảo luận từ các đại biểu về những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận trong 9 tháng đầu năm, đồng thời nêu ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Long- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao đối với những kết quả mà hoạt động tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận đã đạt được trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thị ủy cũng yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phường tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid- 19, công tác phòng chống bão- lụt, công tác giải tỏa các ki ốt phía Đông, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; Nâng cao hiệu quả của Ban chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội; đổi mới, cải thiện chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; đa dạng hóa nội dung sinh hoạt chuyên đề; chấn chỉnh công tác quản lý, cập nhật hồ sơ đảng viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Song song với đó, các địa phương cần đẩy nhanh tiên độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác kết nối nhắm tạo sự đồng thuận trong nhân dân…/.

Phan Thành- Tạ Nhật