P/s: Nước mắm thùng gỗ-Cách làm mới từ nghề truyền thống ở Cửa Lò.( phát sóng NTV: 14/05/2023)

Đăng ngày 16/05/2023