Video: Đoàn lãnh đạo thị xã Cửa Lò thăm, hỗ trợ các đơn vị phòng chống dịch Covid -19.

Đăng ngày 11/02/2022