Video: Cửa Lò xử lý nghiêm các chủ facebook đăng tin sai sự thật.

Đăng ngày 04/04/2023