Clip: Cửa Lò tập huấn văn hoá ứng xử du lịch cho 400 chủ phương tiện xe điện.

Đăng ngày 04/04/2023