Cửa Lò ra công văn hỏa tốc lùi ngày khai giảng ở các trường trên địa bàn do áp thấp nhiệt đới

Đăng ngày 04/09/2019

CV ứng phó áp thấp