Công điện của Chủ tịch UBND thị xã về đối phó với tình hình thời tiết thất thường, mưa kéo dài

Đăng ngày 04/09/2019

cd

cd2