Văn phòng đăng ký đất đai Cửa Lò: Hỗ trợ người dân Nghi Thu thay đổi biến động trên GCN QSD đất sau khi nhập khối

Đăng ngày 08/10/2022

Sáng ngày 8/10/2022, tại UBND phường Nghi Thu, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thị xã Cửa Lò tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện vì dân, thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận QSD đất đối với hộ gia đình cá nhân sau khi nhập khối.

Trong thời gian 1 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thị xã Cửa Lò phối hợp với UBND phường tổ chức thực hiện đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân sau khi sát nhập khối theo Nghị quyết 08/NQ – HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Nghệ An.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình ngày thứ 7 tình nguyện vì dân của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thị xã Cửa Lò, sẽ được thực hiện ở tất cả 7/7 phường trong những ngày thứ 7 hàng tuần. Nhằm giúp nhân dân thực hiện những thủ tục thay đổi tên khối sau khi sát nhập khối trên địa bàn phường, vừa không mất phí, không phải đi xa, đảm bảo quyền lợi cho công dân và công tác tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận QSD đất./.

Mỹ Hạnh