Vai trò của nhóm “ Gia đình biển” ở Cửa Lò (phát sóng NTV ngày 20/1/2020)

Đăng ngày 21/01/2020

Tư tưởng “Đông con nhiều của, con cái là cái phúc”, cộng thêm tâm lý muốn sinh con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng ông bà, tổ tiên, đặc biệt trong quan niệm là phải có con trai để tham gia lao động trên biển đã tồn tại trong nhiều thế hệ người dân vùng biển. Tuy nhiên tại thị xã biển Cửa Lò vài năm gần đây quan niệm ấy đã có nhiều thay đổi, nhất là từ khi có sự ra đời và đi vào hoạt động của nhóm “ Gia đình biển”.