Vai trò của Cơ quan thị ủy Cửa Lò trong phát triển kinh tế xã hội địa phương

Đăng ngày 25/03/2014

Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với thành tích đó, cơ quan thị ủy Cửa Lò được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba.

  Ngay từ ngày đầu thành lập, thị ủy Cửa Lò đã chú trọng đến công tác tuyển dụng cán bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện một cách đồng bộ. Từ đó, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên thực hiện tốt vai trò tham mưu, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, trực tiếp là Ban thường vụ và Thường trực Thị ủy. Đồng thời, giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò cho biết:“Để mà đưa NQ vào cuộc sống thì có nhiều việc phải làm, quán triệt rồi thì phải xây dựng chương trình hành động, Việc quan trọng nhất là biến NQ thành việc làm cụ thể, thành các chương trình kế hoạch, nếu chỉ lại ở việc quán triệt thì NQ vẫn ở trên giấy tờ. Từ thống nhất, nhận thức rồi đi đến thực tiễn thì sẽ làm NQ đi vào cuộc sống và sẽ thành công”.

       Trước mỗi chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp, các Ban của cơ quan thị ủy Cửa Lò đã tuyên truyền, quán triệt và hướng dẫn các tổ chức Đảng cơ sở cũng như cán bộ đảng viên thực hiện tốt. Đặc biệt là việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, nhất là về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp. Qua đó làm tăng nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và nhân dân. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân. Từ đó giúp thị xã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Về kinh tế phát triển nhanh và toàn diện. Từ năm 2005 đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 19-21%. Riêng du lịch dịch vụ năm 2010 đạt 725 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2005; Các lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến mạnh mẽ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao.

       Ghi nhận những thành tích đó, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho tập thể cơ quan thị ủy Cửa Lò- Ông Phan Công Lưu, Phó bí thư TT thị ủy Cửa Lò nói:“Thời gian tới với cơ quan Thị ủy với chức năng làm tham mưu, chức năng phục vụ từng cán bộ trong cơ quan quyết tâm lớn hơn trong các chuyên môn, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức, đoàn thể, xây dựng cơ quan vững mạnh. Để rồi cơ quan thị ủy luôn luôn xứng đáng là cơ quan số một của các cơ quan trên địa bàn Cửa Lò và luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để góp phần lớn đưa TX Cửa Lò ngày càng vững mạnh”.

       Vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này, tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan thị ủy Cửa Lò nêu cao quyết tâm đoàn kết cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thị xã xây dựng Cửa Lò sớm trở thành thành phố du lịch giàu mạnh, văn minh.

 

Theo: Hữu Lương