Ủy ban nhân dânThị xã Cửa Lò họp triển khai biệp pháp xử lý mô tô nước vi phạm

Đăng ngày 26/05/2016

hopmto

Theo thống kê của cơ quan chức năng thì trên bãi biển Cửa Lò hiện có 6 mô tô nước của công ty TNHH du lịch Đại Dương và công ty TNHH Bảo Kiên làm dịch vụ phục vụ khách du lịch. Nhưng mùa du lịch 2016 thì 2 công ty trên chưa đủ điều kiện hoạt động. Mặc dầu thị xã đã cử các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc, nhắc nhớ nhưng các công ty làm dịch vụ mô tô nước không chấp hành.

hopmto1

hopmto3

hopmto4

MtonuocCL2

Do đó, UBND thị xã đã thành lập Tổ kiểm tra hoạt động dịch vụ mô tô nước trên bãi tắm Cửa Lò và tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trong suất mùa du lịch.

hopmto2

Kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch UBND thị xã  đề nghị Tổ kiểm tra xây dựng các phương án cụ thể về huy động lực lượng, kiểm tra, thu giữ phương tiện hoạt động trái phép và xử lý nghiêm  các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Phòng văn hóa, Đài TT truyền hình thị xã, đài truyền thanh các phường tăng cường công tác tuyên truyền về những quy định của thị xã trong hoạt động du lịch. Khi xử lý các đối tượng sai phạm thuộc địa bàn nào thì chính quyền, công an, đội an ninh du lịch của phường đó phải tham gia cùng tổ kiểm tra thị xã để xử lý. Trước mắt chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cho đợt cao điểm ra quân kiểm tra hoạt động dịch vụ mô tô nước trên bãi tắm Cửa Lò trong thời gian 1 tuần, bắt đầu từ ngày 27/5/2016.

                                                                  Hữu Lương – Duy Quý