Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19

Đăng ngày 28/06/2021

Sáng ngày 28/6, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19 từ một số tổ chức, đơn vị:

Bưu điện thị xã Cửa Lò đã vận động tập thể người lao động ủng hộ số tiền 5 triệu đồng; Cựu học sinh Lớp AK3 niên khóa 1997 – 2000 trường THPT Cửa Lò đã trao số tiền 10 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.

Thay mặt Ban thường trực MTTQVN thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Dần – Phó Chủ tịch UB MTTQ thị xã chân thành cảm ơn những tấm lòng thơm thảo của tập thể Bưu điện thị xã và các bạn cựu học sinh Lớp AK3 trường THPT Cửa Lò; đồng thời tiếp tục kêu gọi những đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, con em xa quê hướng về quê hương chung tay chiến thắng đại dịch Covid – 19

                                                                   Nguyễn Hương