Cửa Lò chung tay cùng cả nước ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid – 19(Phát sóng NTV:28/6/2021)

Đăng ngày 28/06/2021