Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng ngày 26/01/2021

Chiều ngày 26/1, Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn thị xã. Các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thị xã; Lê Thanh Long – Phó Bí thư thường trực Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã; Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị xã chủ trì hội nghị.

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị xã Cửa Lò nhiệm kỳ 2021- 2026 đã thông qua Kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử thị xã, trong đó làm rõ các vấn đề: Thành lập Ủy ban bầu cử các cấp; Thành lập các tiểu ban và tổ chuyên viên giúp việc cho Ủy ban bầu cử; Thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND ở các cấp; Thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND ở mỗi khu vực bỏ phiếu; Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác bầu cử (bao gồm: Con dấu, hòm phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử, tập huấn bầu cử cũng như kinh phí phục vụ bầu cử); Tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và lập danh sách chính thức những người ứng cử; UBND các phường lập và niêm yết danh sách cử tri. Tiến hành vận động bầu cử một cách dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

Tại hội nghị, các thành viên của Ủy ban bầu cử thị xã cũng đã thông qua các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác bầu cử; Hướng dẫn về công tác nhân sự; Các Thông tri, Hướng dẫn về tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử…Các đại biểu tham dự cũng tiến hành thảo luận, trao đổi những vướng mắc để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra một cách thuận lợi nhất.

Ủy ban bầu cử thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các phường thực hiện triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ theo kế hoạch được phân công; Đồng thời, thực hiện nghiêm túc 11 nội dung đã được phân công trong Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thị xã Cửa Lò về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021 cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra một cách nghiêm túc và an toàn./.

                                                        Nguyễn Hương – Duy Quý