UBND TX Cửa Lò triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết

Đăng ngày 13/02/2015

Với mục đích đón 1 cái Tết an lành, vui tươi, tiết kiệm, Ủy ban nhân dân Thị xã Cửa Lò vừa triển khai kế hoạch số 17 , ngày 23/1/2015 với các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Ất Mùi 2015

Theo đó, UBND thị xã thống nhất giao các phòng, ngành, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và toàn thể xã hội đối với lực lưỡng vũ trang, các đối tượng chính sách và gia đình nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trước, trong và sau Tết..

          Để thực hiện tốt các nội dung nói trên, trên lĩnh vực kinh tế, UBND thị xã giao các phòng, ngành, đơn vị chỉ đạo toàn dân tiếp tục sản xuất vụ Đông xuân, khai thác cá vụ Bắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế phòng chống hạn, chống rét, sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi; Chuẩn bị các điều kiện phục vụ du lịch 2015; Tập trung chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh quy hoạch điểm bán hàng ăn sáng, điểm đỏ rác, mô tô nước, xe điện 4 bánh; Hoàn chỉnh kế hoạch để xử lý tốt các vấn đề người ăn xin, bán hàng rong, vãy chào khách, an ninh trật tự, môi trường ; Chuẩn bị đầy đủ ngân sách chi trả lương và các chế độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa banfl Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng; Đảm bảo các nguồn hàng, bố trí các điểm bán hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết; Tổ chức tổng dọn vệ sinh, xây dựng và triển khai Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ..

          Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền tốt các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm và đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Chuẩn bị các hoạt động văn hóa-văn nghệ-TDTT mừng xuân Ất Mùi 2015; Tập trung chăm lo đời sống vật chất-tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; Thành lập các đoàn đi kiểm tra ATVSTP,,

          Trên lĩnh vực QP-AN, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị có liên quan tập trung duy trì chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, phân công cán bộ, công chức, viên chức trực Tết theo quy định; Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH..

                                                                   Khắc Giang