UBND TX Cửa Lò làm việc với phường Thu Thủy về công tác du lịch năm 2016

Đăng ngày 08/01/2016

hoptt

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thu Thủy đã báo cáo với đoàn về những kết quả đạt được trong công tác du lịch năm 2015, những khó khăn, hạn chế và giải pháp khắc phục trong mùa du lịch năm 2016. Phấn đấu mùa du lịch năm nay địa phương sẽ đón và phục vụ 820 ngàn lượt khách, với doanh thu đạt trên 541 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2015.

Buổi làm việc đã nhận được 16 ý kiến liên quan đến công tác du lịch 2016, trong đó, nêu bật những tồn tại mà Thu Thủy đang gặp phải đó là: Vấn đề bán hàng rong, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gian lận thương mại, công tác môi trường chưa được đảm bảo…

Kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TX Cửa Lò thống nhất với kế hoạch mà địa phương đưa ra, đồng thời đề nghị phường Thu Thủy quan tâm đến vấn đề môi trường, sản phẩm du lịch, tổ chức các buổi đối thoại về công tác du lịch cho nhân dân, nhất là tuyên truyền cho đồng bào vùng giáo hiểu và nắm bắt được chủ trương về phát triển du lịch của TX, nhằm đưa du lịch địa phương ngày một phát triển bền vững./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật