UBND thị xã: Yêu cầu các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác PCCC

Đăng ngày 25/03/2014

         Theo đó, Đ/c Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Đình Tiến yêu cầu: Công an Thị xã, Trung tâm cứu hộ phòng chống thiên tai, Đài TTTH , UBND 7 phường xã và các phòng, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt 1 số nội dung như:Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào” Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”; Phổ biến các nội dung về PCCC và cứu hộ, cứu nạn trên các phương tiện thông tin, đại chúng để các doanh nghiệp, đơn vị và toàn thể nhân dân được biết nhằm có biện pháp phòng ngừa và chủ động cứu chữa khi xảy ra sự cố. Riêng Công an Cửa Lò, UBND Thị xã yêu cầu phải phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ tại những nơi có nguy cơ cao như nhà hàng, khách sạn, khu vực chợ, nhà cao tầng.. và chủ động các biện pháp để ứng cứu kịp thời.

Theo: Khắc Giang